Bilder/Filmer

Ibland blir der trångt mellan strugorna

Stubbfräsning Karlsby

Stubbfräsning Österstad

Trädfällning Karlsby

Trädfällning Österstad

Huggning av 2 tomter i Tranås 2018

Huggning av 2 tomter i Tranås 2018

Trädfälling & bortforsling Motala 2017

Trädfälling Fornåsa 2017

Trädfälling Motala oktober 2017

Trädfälling Sommen Oktober 2017

Trädfälling Tranås

Stubbfräsning Tranås

Stubbfräsning Tranås

Stubbfräsning Tranås

Stubbfräsning Tranås

Stubbfräsning Tranås

Stubbfräsning Boxholm

Stubbfräsning Boxholm

Stubbfräsning Boxholm

Stubbfräsning Boxholm

Stubbfräsning

Stubbfräsning

Stubbfräsning

Stubbfräsning

Stubbfräsning

Stubbfräsning Tranås en novembereftermiddag 2017

Så här ser det ut när jobbet är klart.

allt flis blandas med jorden och sprids ut över hålet där stubben varit.

jag fräser ner stubben till 20-30cm under marknivå vilket gör att det tar en liten tid innan jorden sjunker ihop helt efter jobbet och därför lämnas det med fördel en liten ”kulle” där fräsjobbet utförts för att det ska bli en plan yta senare.

Läs mer här om hur man beräknar pris