Trädplockning

Det finns flera sätt att fälla ner ett träd, och placeringen är avgörande för utförandet. Om ett träd och grenar är placerat i närheten av en väg finns möjligheten att komma åt med min lastbil, och då kan jag utföra trädplockning. Med gripsågen som är monterad på lastbilen kan jag då plocka ner bit för bit. Stam och grenar läggs sedan direkt i min container.